Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1day1room
1285 9d91 500
J.Borszewicz
1day1room

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
1day1room

Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.

— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viagdziejestola gdziejestola
1day1room
- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest?
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia?
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.
— Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viagdziejestola gdziejestola
1day1room
Pytasz dlaczego Cię uwielbiam? Po prostu widzę w Tobie to, czego nie potrafię dostrzec w nikim innym.
1day1room
9123 a820
Reposted fromkarahippie karahippie viabesomeoneelse besomeoneelse
1day1room
NIE MUŚ, ALE TROCHĘ CHCIEJ.
— Magda Umer
1day1room
4858 9497
Reposted fromsoeasy soeasy viazoria zoria
1day1room
5613 c462 500
Reposted fromoski oski viazoria zoria
1day1room
9858 6736 500
Reposted fromgosiabokiej gosiabokiej viazoria zoria
1day1room
To,czego chcesz, przychodzi do Ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedobrze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk
1day1room
Musisz zrozumieć, którym końcem igły chcesz być. Tym przywiązanym do nici czy tym, który przebija tkaninę.
— Sue Monk Kidd – Czarne skrzydła
1day1room
Podarowałeś mi coś, co nawet trudno nazwać. Poruszyłeś we mnie coś, o istnieniu czego nawet nie wiedziałam. Jesteś i zawsze będziesz częścią mojego życia. Zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapsychicdevil psychicdevil
1day1room
3039 5cd0
Reposted fromsoeasy soeasy viagdziejestola gdziejestola
1day1room

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyc w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viagdziejestola gdziejestola
1332 070c 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viagdziejestola gdziejestola
1day1room
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieści
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere via2708 2708
1day1room
7321 39bc 500
1day1room
5103 b1df 500
Reposted fromTeardrops Teardrops vianienienie nienienie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl