Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1day1room
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieści
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere via2708 2708
1day1room
7321 39bc 500
1day1room
5103 b1df 500
Reposted fromTeardrops Teardrops vianienienie nienienie
1day1room
5539 d78a 500
By L7m - in Vannes, France.
Reposted fromcorvax corvax vialexxie lexxie
1day1room
6528 deeb
Reposted fromnyaako nyaako vialexxie lexxie
1day1room
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via2708 2708
1day1room
1day1room

Oto paradoks straty: jak coś, czego już nie ma, tak bardzo może nam ciążyć?

— Jodi Picoult "To, co zostało"
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viagdziejestola gdziejestola
2637 2a8b 500

anamorphosis-and-isolate:

― The Face of Another (1966)
OkuyamaI’m no one. A complete stranger.

Reposted fromkattrina kattrina viagdziejestola gdziejestola
8921 a073 500
1day1room
5117 1566 500
Reposted fromdomix domix viagdziejestola gdziejestola
1day1room
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"
Reposted frompastelina pastelina via2708 2708
1day1room
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe via2708 2708
1day1room
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"
Reposted frompastelina pastelina viameretrix meretrix
1day1room
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
1day1room
Czasem chcesz uciec od świata, czasem chcesz uciec od siebie.
— Harlan Coben – Ostatni szczegół
Reposted frompuella13 puella13 viagdziejestola gdziejestola
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaMaddoxx Maddoxx
1day1room
1day1room
9913 b177 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapatrzpodnogi patrzpodnogi
1day1room
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl